Działamy

 

 

 • 50.png

  Barokowe budowle sakralne

  W budownictwie sakralnym występują znane z wcześniejszych epok rozwiązania. Budowane są kościoły podłużne, na planie prostokąta oraz budowle centralne, na planie koła, wieloboku, krzyża greckiego.

 • IGDQJ8yoWJ7v.png

  Cerkwie

  Cerkiew – budynek przeznaczony do sprawowania nabożeństw w cerkwi prawosławnej lub unickiej. Jest przestrzenią sakralną dla celebracji Boskiej Liturgii. Prawosławni oraz grekokatolicy wierzą, że jest ona miejscem szczególnego przebywania samego Boga.

 • IMG_20230103_113216_1.jpg

  Gra

  Podczas zajęć, uczniowie rozmawiali na temat tradycji związanych z obchodzeniem siesta Bożego Narodzenia w wyznaniach chrześcijańskich.

 • 1674661337165.jpg

  Gra Planszowa

  W dniu 25 stycznia 2023 uczniowie klasy 3C tworzyli pytania do gry planszowej.

 • 2.png

  Miejsca święte w Jerozolimie

  Jerozolima to miasto położone w Izraelu, uważane za jedno z najważniejszych miast świętych dla trzech wielkich religii: judaizmu, chrześcijaństwa i islamu.

 • golgota.png

  Najsławniejsze Drogi Krzyżowe i miejsca pasyjne prezentacja

  Droga krzyżowa to nabożeństwo pokazujące historię przejścia Pana Jezusa od  Piłata na wzgórze Golgoty, znajdujące się nieopodal Jerozolimy.

 • i7DjZMUuYY3O.png

  Nieistniejące kościoły Krakowa

  W wydanej w 2000 r. „Encyklopedii Krakowa” jest opis 120 istniejących kościołów krakowskich ,ale deczko dalej znajduje się opis tych który już nie ma.

 • sa.png

  Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie

  Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie to wyjątkowe miejsce kultu religijnego, które przyciąga liczne rzesze pielgrzymów z całego świata. Jest to jedno z najważniejszych sanktuariów katolickich w Polsce

 • fsdssddssd.png

  Sanktuarium św. Brata Alberta Ecce Homo

  Kościół został wybudowany w latach 1982-1985. Został zaprojektowany przez Marzenę Popławską i Wojciecha Kosińskiego.

 • ew.png

  Styl Gotycki

  Architektura gotycka (gotyk) – styl w architekturze europejskiej okresu późnego średniowiecza, od XII do początku XVI wieku.

 • LSNZoSpX4Jbi.png

  Styl Romański

  Od XI do XIII wieku w architekturze i sztuce ziem polskich niepodzielnie panował styl romański. Jego nazwa nawiązuje do tradycji starożytnego Rzymu oraz do narodów romańskich (Włochów, Francuzów), które ów styl stworzyły i rozwinęły.

 • IiuTiwxlwiQC.png

  Synagogi

  Synagoga - (συναγωγήe – zgromadzenie, miejsce zebrań), żydowski dom modlitwy. W judaizmie jest to miejsce modlitw i zgromadzeń kultów religijnych, również miejsce zebrań społecznych gmin żydowskich.

 • E4UiUIyA4tjh.png

  ŚWIĄTYNIA KRÓLA SALOMONA

  Świątynia Króla Salomona to jedno z największych arcydzieł architektury starożytnego Izraela. Została zbudowana w X wieku p.n.e. przez króla Salomona, syna Dawida, jako miejsce kultu i ofiarowania bogu Jahwe.

 • h6bMFaTeVji2.png

  Świątynia Salomona w Jerozolimie

  Była to jedyna Świątynia judaizmu stojąca niegdyś w Jerozolimie. Pierwsza Świątynia powstała w latach 966-959 p.n.e. za czasów króla Salomona, który podobno wzniósł w ciągu 7 lat na miejscu wskazanym uprzednio przez króla Dawida, na wzgórzu Moria („święta skała”) w północno-wschodniej części Jerozolimy, gdzie Abraham miał złożyć w ofierze na żądanie Boga Jahwe swego syna gzaaka.

 • ikjhfjksdjkfsdjkfsjkfjlsdjkifds.png

  Świątynie w Hinduizmie

  Obiekt sakralny właściwy dla kultu religijnego religii określanej szeroko rozumianą nazwą hinduizm. Tradycyjnie budowana jest w oparciu o zasady wyznaczane przez schemat wastupuruszamandali.